Missió, Visió, Valors

MISSIÓ

El nostre equip de Professionals, aspira a situar-nos entre els primers 10 referents dels sectors que toquem, donant satisfacció als nostres clients, col·laboradors i socis i oferint serveis d’alta qualitat, amb innovació permanent, tecnologia i eficiència que redundin en benefici per a tots ells.

El nostre mercat és qualsevol ens al món amb necessitat de solucions especialitzades en GEOFÍSICA  i  MUSEOLOGIA.

VISIÓ

Ser una empresa líder amb nivell de competència mundial mitjançant la professionalitat, la tecnologia i l’honestedat.

VALORS

Confiança

Treball en equip

Responsabilitat

Eficiència