Didàctica

Creiem en la importància de la divulgació de la Història, en la importància de donar a conèixer la naturalesa científica de l’Arqueologia ia potenciar el seu valor com a eina social per implicar tots els col·lectius possibles en el coneixement i el respecte al patrimoni històric.

Per això desenvolupem aquestes activitats:

il·lustracions  –   Flintimes (Reproduccions)