Arqueologia

Oferim solucions per a  la gestió del  Patrimoni Cultural, desenvolupant solucions completes per a tot tipus de projectes.

Comptem amb una base acadèmica, científica i tecnològica, que ens permet aplicar estratègies avançades, que harmonitzen el desenvolupament públic i l’activitat constructiva amb l’arqueologia amb resultats òptims.

Després de molts anys d’experiències individuals, en intervencions al llarg de tot el món,  l’equip  pluridisciplinar de  Global CHM  es  troba capacitat  per dirigir i coordinar un ampli ventall de períodes:

Paleolític Inferior  –  Medi  –  Superior.

Epipaleolític i Neolític.

Calcolític  –  Bronze

Ferro

Romà  –  Visigot

Medieval

Modern  –  Contemporani.

Industrial.

Intervencions Arqueològiques i Treball de Camp.

 ·  Excavacions arqueològiques i paleontològiques.

 ·  Actuacions i Informes Geoarqueológicos i paleoambientals.

·  Seguiment Arqueològic d’obres públiques i privades.

·  Sondejos Arqueològics preventius.

· Museologia i Museografia